Hướng dẫn gửi yêu cầu báo giá

Pentech sử dụng 1 hệ thống email server báo giá tự động nhằm lưu trữ, phân tích các yêu cầu báo giá của khách hàng nên toàn bộ sản phẩm của Pentech đều không để giá sản phẩm trên website.

Để nhận báo giá các bạn làm theo hướng dẫn sau

Bước 1 : Tìm kiếm 1 sản phẩm nào đó
Ví dụ : nhập cụm từ ” Kệ siêu thị” và ấn enter hoặc click và nút tìm kiếm

 

Bước 2 : Chọn 1 sản phẩm đang muốn tìm
Ở đây Quang Minh chọn “Kệ siêu thị 1m2” và click vào link sản phẩm

Bước 3 : Nhập các thông tin bao gồm
Họ và tên, số điện thoại, email và số lượng ( Nếu không phải là 1)
Ví dụ các bạn xem ảnh bên dưới
Sau đó click vào nút BÁO GIÁ NHANH

Bước 4 : Xem thông báo hệ thống phản hồi nếu trang web báo
” Yêu cầu báo giá của bạn đã được gửi. Sau 2-5 phút nữa bạn vui lòng check email để nhận thông tin. ” là các bạn đã gửi yêu cầu báo giá thành công.

Bước 5 : Mở email để nhận thông tin báo giá từ Pentech

Thanks & Best Regards!