Máy soi hành lý Astrophysics XIS-5335

Liên hệ

Kích thước  (W x H): 53,3 cm x 35,8 cm / 21,0

Kích thước (L x W x H):133,1 cm x 76,4 cm x 122,5 cm / 52,4 Xx x 30,1x 48,2

Máy phát tia X:  90kV, Hoạt động ở 84kV