Máy soi hành lý X Ray TH5030

335,400,000

Máy quét hành lý hàng hóa TH5030 là model hiệu quả nhất về chi phí.
Ứng dụng để kiểm tra an ninh hành lý hàng hóa :
Để sở hữu công cụ kiểm tra an ninh túi xách tay nhỏ trong nhà thờ.
Hội nghị, bảo tàng, thư viện, v.v.