4422141231 5bce0d1a43 1475026771

Lịch sử thành lập

Công ty được thành lập vào ngày 27-03-2017 với mục đích ban đầu: Cung cấp giải pháp an ninh tổng thể cho siêu thị và shop thời trang. Trải qua những năm hoạt động với hàng ngàn khách hàng trong nước và nước ngoài. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện, cố gắng phát huy những giá trị mà công ty mang lại cho người sử dụng

mục tiêu sắp tới

Xây dựng và định nghĩa lại giải pháp, hệ thống an ninh chống trộm. Phân phối và phát triển hệ thống kiểm xoát an ninh sân bay, Đưa ra giải pháp soi Xray kiểm tra hàng hóa cho công ty sản xuất xuất khẩu

chi tiết thêm
Mục Tiêu Sắp Tới Của Pentech