Máy soi hành lý Astrophysics XIS 5335S

Liên hệ

Kích thước đường hầm (W x H): 53,3 cm x 35,8 cm / 21,0

Kích thước (L x W x H): 133,1 cm x 76,4 cm x 122,5 cm / 52,4 Xx x 30,1x 48,2.

Máy phát tia X: 160kV, Hoạt động ở 150kV