Cổng từ checkpoint âm tường

Liên hệ

Cổng từ checkpoint âm tường

Thông số kỹ thuật

Chiều rộng lối đi 2,0m

Chiều cao: 2,5m (4 cảm biến)

Chiều rộng lối đi 3,5m

Chiều cao: 2,5m (6 cảm biến)

Nguồn điện đầu vào : 100 ~ 120VAC 60Hz hoặc 220 ~ 240VAC 50Hz

Cầu chì nguồn AC : 2A , 250V

Bảo hiểm trễ hạn Nhiệt độ hoạt động : 0-50 ° C

Độ ẩm tương đối : 0-90 %

Không ngưng tụ:

Số bộ phận 10149671 10149660

Sự miêu tả AM Loop Antenna W 4 cảm biến

AM Loop Antenna W 6 cảm biến