LIÊN HỆ

Pentech

55 Đường Cây Keo, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Giờ hoạt động

Thứ 2: 7:30 – 18:00

Thứ 3: 7:30 – 18:00

Thứ 4: 7:30 – 18:00

Thứ 5: 7:30 – 18:00

Thứ 6: 7:30 – 18:00

Thứ 7: 7:30 – 18:00

CN: Đóng cửa