Phần mềm quản lý bán hàng Pentech soft

5,000,000

Là phần mềm quản lý bán hàng mạnh mẽ nhất của Pentech.
Pentech soft không chỉ ứng dụng trong quản lý siêu thị mà còn được sử dụng vào nhiều mục đích kinh doanh khác nhau như:

Quản lý kho hàng:

Quản lý đồ gia dụng nội thất: