Máy Cuốn Tem Nhãn Tự Động Godex T20PT

Liên hệ

Máy Cuốn Decal Tem Nhãn Tự Động Godex T20PT
++ Chiều rộng giấy : tối đa 7 inch
+ Tốc độ tua lại: tự động 14 IPS; Chỉnh 2 ~ 15 IPS
+ Đường kính decal: Max 152.4 mm (6inch)
+ Lõi cuộn decal:  1” (25.2 – 25.6 mm);1.5”x2 (37.4 – 38 & 40 – 40.6 mm); 3” (76 – 76.6 mm)
+ Trọng lượng cuộn decal: Max 5Kg
+ Tua lại bên trong và bên ngoài.