Máy soi hành lý X-Ray

Showing 1–12 of 37 results

Máy x-ray soi hành lý là một máy soi chiếu X-Ray sử dụng hình ảnh tia X để xem và quét cấu trúc bên trong của một vật thể bằng sóng điện từ hầu hết tia X có dải bước sóng trong khoảng từ 0,01 đến 10 nano mét, có năng lượng từ 120 eV  đến 120 keV bằng các tia x mềm và không nhìn thấy bằng mắt đo có vật che khuất  như trong va ly,túi sách, trong các kiện hàng hóa…Có ứng dụng trong an ninh sân bay, nhà máy công nghiệp, muốn kiểm tra và xác định vật thể bên trong bị che chắn  không cần tác động đến vật cản che chắn bên ngoài mà vẫn có thể nhìn thấy vật thể bên trong đễ nhận biết các vật thể hữu cơ hay vô cơ hay kim loại nhờ phân tách của máy quét x-ray

Liên hệ

Máy soi hành lý X-Ray

Máy quét X-Ray di động AT2300

Liên hệ
Liên hệ

Máy soi hành lý X-Ray

Máy soi chiếu hành lý mini

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị an ninh

Máy soi hành lý X-Ray PY-5030A

300,000,000

Máy soi hành lý X-Ray

Máy soi hành lý X Ray AT5030A

202,800,000

Máy soi hành lý X-Ray

Máy soi hành lý X Ray TH5030

335,400,000

Máy soi hành lý X-Ray

Máy soi hành lý X Ray TH6550A

335,400,000