Máy soi hành lý X ray được lắp đặt Sri LanKa

Máy soi hàng hóa hành lý X ray được lắp đặt tại thủ đô Colombo, Sri Lanka, để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và con người ở đó, sau thảm họa đánh bom.

Các sản phẩm chính bao gồm máy quét hành lý x ray, Cổng dò kim loại và , máy dò kim loại cầm tay . Một thế giới an toàn hơn với giải pháp an ninh Pentech.

Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 4
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 4
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 3
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 3
Lắp đặt Máy Soi Hàng Hóa Tại Sri Lanka
Lắp đặt Máy Soi Hàng Hóa Tại Sri Lanka
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 2
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 2
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 1
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka 1
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka
Lắp đặt Máy Soi Hành Lý Tại Sri Lanka

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *