Tin tức

Dự án thi công cổng từ chống trộm cho Sony tại Vincom Đồng Khởi

Dự án thi công cổng từ chống trộm cho Sony tại Vincom Đồng Khởi

Dự án thi công cổng từ chống trộm cho Sony tại Vincom Đồng Khởi là một trong những dự án tiêu biểu mà Pentech thực hiện để đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống trộm cắp hàng hóa để đảm bảo an toàn nhất. Dưới đây là dự án thi công cổng từ […]

Xem chi tiết