Cổng từ thư viện - Nhà sách

Showing all 5 results

Cổng từ an ninh chống trộm thư viện – nhà sách PENTECH

Công nghệ của cổng từ an ninh thư viện – nhà sách

Cổng từ thư viện EM (Viết tắt: EM).

Thành phần chính của hệ thống chống trộm thư viện

Thành phần cốt lõi: cổng chống trộm thư viện (còn gọi là ăng ten chống trộm), tem từ an ninh thư viện , bàn khử từ có thể tích hợp cả nạp lại từ.
Thiết bị phụ trợ: máy dò cầm tay.

Nguyên lý cổng chống trộm thư viện nhà sách

Cổng chống thư viện nhà sách bao gồm ăng ten phát và thu, tạo thành một điện trường cảnh báo sau khi được điện khí hóa. khi các tem từ được gắn trong sách vở đến trong khu vực cảm biến, cổng chống thư viện nhà sách sẽ báo động.

Ứng dụng hệ thống chống trộm thư viện nhà sách

Dán tem từ chống trộm vào cuốn sách.
Lắp đặt cổng chống trộm thư viên nhà sách (ăng ten chống trộm) ở lối ra của thư viện nhà sách.
Nhân viên thu ngân sẽ khử từ có trong cuốn sách sau khi độc giả trả tiền tại quầy thanh toán.
Nó sẽ kích hoạt báo động để nhắc nhở nhân viên an ninh nếu có những cuốn sách chưa thanh toán đi qua lối ra của cổng chống trộm.

Cổng từ thư viện - Nhà sách

Tem từ an ninh thư viện

Liên hệ

Cổng từ thư viện - Nhà sách

Bàn khử tem từ EM thư viện – nhà sách

5,500,000

Cổng từ thư viện - Nhà sách

Cổng từ an ninh FX EAS-EM8001

20,000,000

Cổng từ thư viện - Nhà sách

Cổng từ an ninh Fx Eas 8002

26,000,000

Cổng từ thư viện - Nhà sách

Cổng từ an ninh FX EAS-EM8003

60,000,000